Grupa docelowa nr 5

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA LOKALNYCH LIDERÓW W ZAKRESIE SZKOLEŃ Z ANIMACJI LOKALNEJ – Grupa docelowa nr 5.

AKTUALNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

 

DOKUMENTY NIEAKTUALNE (dot. I edycji projektu)

1. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej ( szkolenia lokalni liderzy) –POBIERZ
2. Portfolio kandydata na szkolenia lokalnych liderów oraz opis planowanych działań w zakresie aktywizacji i mobilizacji społeczności lokalnej do podejmowania oddolnej inicjatywy
3. Umowa uczestnictwa w projekcie –POBIERZ
4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
5. RODO – oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowychPOBIERZ

Wcześniejsze oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć w ARCHIWUM.

Skip to content