Grupa docelowa nr 6

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRE CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIACH  ANIMACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ” W SUBREGIONIE ŁOMŻYŃSKIM

Organizacja spotkań w szkołach ma za zadanie podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej. Spotkania w szkołach organizowane są ze względu na inicjatywę i przedsiębiorczość osób młodych w zakresie wolontariatu i działań zmierzających do zakładania NGO’s. Osoby młode ze szkół ponadgimnazjalnych stoją przed wyborem ścieżki zawodowej. Uświadomienie ich o istnieniu możliwości rozwoju zawodowego w obszarze ekonomii społecznej zwiększy ich świadomość i wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy, otworzy nowe możliwości. Spotkania prowadzone będą po zajęciach lekcyjnych lub w ich trakcie, w zależności od preferencji danej szkoły.

AKTUALNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. FORMULARZE REKRUTACYJNE OSOBA FIZYCZNA – POBIERZ
 2. FORMULARZ REKRUTACYJNY INSTYTUCJI – POBIERZ
 3. UMOWA UCZESTNICTWA – POBIERZ

DOKUMENTY NIEAKTUALNE (dot. I edycji projektu)

 1. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej wydelegowanej przez podmiot do uczestnictwa w projekcie POBIERZ
 2. Formularz zgłoszeniowy instytucji – szkoły POBIERZ
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie POBIERZ
 4. Umowa POBIERZ
 5. RODO – oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetrwanie danych osobowych POBIERZ
  Wcześniejsze oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć w ARCHIWUM.
 6. Lista obecności POBIERZ
Skip to content